Plåt som byggmaterial

Att använda just plåt, som byggmaterial, har många år på nacken. Anorna sträcker sig tillbaka så långt som till 1500-talet och har sedan vuxit sig allt mer utbrett under 1800-talet. Plåt är ett bra material som har alla de kvalitéer som behövs av material som ska skydda en byggnad. Dessutom är tjockleken på plåt, ofta så tunn, att den går att forma och göra komplexa detaljer med.

Plåt i bygghandeln

Oavsett om man använder plåt till sitt husbygge eller till att forma andra detaljer på sin tomt, hittar man hel del produkter på byggvaruhusen. Det finns exempelvis plåt till fönstren, eller för att avvattna taken. Det finns plåtlösningar för ränngavlar, stuprör och en mängd olika rör. Den som vill bygga ett helt tak i plåt bör kontakta en duktig plåtslagare som www.norrmalmsplat.se vilka kan utföra det mesta i plåtväg. Den som själv handlar olika plåtprodukter på byggvaruhuset måste se till att produkterna passar för just ändamålet. Då de ofta är fabrikstillverkade, är det inte alltid säkert de har rätt passform. Men frågar man om hjälp, brukar det inte vara något större problem att hitta rätt.

Skorstenen

Att bygga en krage till skorstenen, är ett viktigt arbete. Här behöver man verkligen en plåtslagare för att få en korrekt montering. På äldre hus, måste plåten verkligen formas på plats, då varje skorsten har sina egna mått och former. Blir en sådan montering felaktig, riskerar man att få ned regnvatten i byggnaden. Det lönar sig alltså att anlita en duktig hantverkare, då en fuktskada kan kosta flera gånger mer, än vad ett bra skorstensskydd kostar att få upp. Som vanligt vid allt takarbete är det viktigt att säkerheten kommer först, och att bra certifierade hantverkare rör sig där.