Byggets historia och betydelse

Det är svårt att koka ner byggindustri och byggprodukter till någonting enkelt. Det är en enorm marknad över hela världen och bara i Sverige så sysselsätter byggindustrin runt 300 000 människor varje år. Det är dels de personer som bygger och arbetar på byggen men det är också de människor som tar fram nya material och fraktar saker till byggplatser. I och med att det är en sådan jätteapparat så kan politiken ofta använda byggindustrin för att reglera ekonomin. När det går dåligt för en ekonomi i en så kallad lågkonjunktur så är det viktigt att få fart på ekonomin igen och det kan göras genom att politiken skjuter in pengar till byggprojekt. Det kommer att göra att många människor hamnar i arbete och ekonomin kommer att repa sig igen.

Människor har såklart byggt i tusentals år och flera material som användes då använder vi idag också. Till exempel har det hittats spår av cement sedan romartiden och ännu längre tillbaka och det används idag till i stort sett alla byggprojekt. Det är ett fantastiskt material som går att göra mycket av och dessutom är det relativt billigt. Den största komponenten är sand och det finns det gott om på vår jord. Tänker vi ännu längre tillbaka i byggbranschens historia så hamnar vi vid en tid då människan lärde sig att använda verktyg för att göra olika projekt. Då var det kanske en sten som var perfekt slipad som en yxa medan det idag är betydligt mer sofistikerade byggprodukter som används. Det finns slaggborrar, stora maskiner att gräva med, borr som går igenom allt och mycket mycket mer. För att säkerställa att det håller god kvalitet så kan alla verktyg märkas med en så kallad CE-märkning. Det är en Europeisk märkning som gör gällande att det är okej att sälja en byggprodukt.