Byggindustrin är viktig för Sverige

Byggindustrin är enorm i hela världen. Det är svårt att avgränsa vad som räknas att vara i byggindustrin men en uppskattning är att byggindustrin omsätter upp emot 500 miljarder varje år i Sverige. Det är enorma summor och hela byggbranschen sysselsätter runt 300 000 människor varje år. Förutom själva byggindustrin där folk bygger och planerar för nya byggnader så sysselsätter industrin i sin tur massvis med människor med allt materiell som de använder. Allt ifrån stora maskiner till verktyg ger en enorm ekonomi som ger många människor deras dagliga bröd.

Hårda krav för att det ska vara godkänt

Byggen kan vara en farlig plats och speciellt om det inte finns godkända produkter. Vi har alla hört skräckhistorierna om hur gästarbetare dör i till exempel Qatar för att få färdigt nya byggen så snart som möjligt. Som tur är så har vi mycket bättre förhållanden här i Sverige och de som kontrollerar att företag använder godkända produkter heter Swedac. De kontrollerar så att alla verktyg, maskiner och så vidare som används på svenska byggen håller den standard som krävs. En godkänd produkt får en så kallad CE-märkning och anses då vara godkänd.

De största byggena i Sverige

De största byggprojekten i Sverige är kanske inte de som man först och främst tänker på. De allra största är det som kallas Europakorridoren och som är ett projekt för att höghastighetståg ska kunna byggas genom Sverige. Det ska bland annat gå till Stockholm såklart men också genom Jönköping och Göteborg och sedan kunna kopplas ihop med järnvägar ut i Europa. Det beräknas att kosta runt 50 miljarder kronor och sättas igång när som helst. Det är dock fortfarande inte klart när det ska hända, om det ska hända eller hur snart det ska vara klart. Byggprojekt tenderar ju tyvärr att dra ut på tiden.