5 tips på byggande och byggprodukter

Det behöver hela tiden byggas nya bostäder med tanke på att jordens befolkning aldrig ökat så mycket som den gör idag. Sverige är inget undantag då befolkningen ökat med över en miljon på mindre än ett decennium. Det byggs därför så det knakar. För att täcka det stora behovet av bostäder byggs 14 000 bostäder och omkring 35 000 lägenheter per år. Med tanke på denna omfattning av byggande har byggindustrin nytta av att följa hållbara och miljövänliga byggmetoder.

Hållbara och miljövänliga byggmetoder

Byggindustrin tillåts tänka kreativt och utanför boxen vid hållbart byggande. Här följer fem metoder som kan bidra till mer hållbara och miljövänliga byggnader.

1. Isolera byggnaden med dubbelglasade fönster: Dubbelglasade fönster isolerar byggnaden mer och minskar eventuell elförbrukning på avkylning och uppvärmning.

2. Använd lokalproducerat byggmaterial: Återanvänd och köp lokalt producerade produkter. Att använda byggprodukter och material som finns lokalt tillgängliga minskar den miljöbelastning som annars uppstår under transport.

3. Bygg smart: Att bygga smart innebär att bygga efter en design som är funktionell framför flott. Ju större byggnad som byggs desto mindre miljövänligt och dyrare driftkostnader. Därför behövs kreativt planerande inför ett bygge för att uppnå målen utan att det görs på bekostnad av sämre standard.

4. Lägg grönt tak: En innovativ lösning för hållbart byggande är grön takläggning. Gröna tak har potential att ge takläggare i tätbefolkade kommuner som Solna mycket att göra under sommarhalvåret. Eftersom asfalt och bilar gör tätorter varmare och mer utsatta för avgasutsläpp finns potentiellt stora behov av gröna tak. Grönt tak är som namnet antyder, planterat gräs på takmaterialet. Även blommor och andra växter kan planteras på takmaterialet. Fördelen med grönt tak är att det ger en svalare byggnad med bättre luftkvalitet. Dessutom sparas pengar på elförbrukning som annars hade gått till avkylning.

5. Välj virke: Virke är ett förnybart material som kräver mycket mindre energi att producera än betong och tegel.