Byggindustri och Byggprodukter

Byggindustrin i Sverige är något som utvecklas ständigt. Idag arbetar totalt ca 330.000 män och kvinnor inom byggindustrin i Sverige, varav endast 9% är kvinnor. Man ser en högre andel kvinnor som jobbar på stora byggföretag än på mindre lokala byggfirmor. En annan tydlig skillnad är att snickare på mindre byggfirmor på mindre orter ofta har en gymnasial utbildning som byggnadsarbetare, medans fler anställda på större byggföretag har högskoleutbildning och är utbildade civilingenjörer med bygginriktning.

Byggprodukter på mindre orter

För privatpersoner som bor på mindre orter är det dock vanligare att man kontaktar lokala snickare eller hantverkare för att få ett arbete utfört. Ett bra exempel på detta är k3golv.se i Stockholm som utför golvläggning och golvslipning. Även vid byggnation av exempelvis ett nytt förvarningsutrymme eller garage är det vanligast att man kontaktar lokala snickare då denna typ av arbete kan utföras professionellt även om snickaren saknar civilingenjörsutbildning.

Handla byggmaterial online

Ofta får människor på mindre orter besöka ett byggvaruhus i närmaste stad för att få tag på rätt byggvaror och byggmaterial till sitt bygge. Det är dock vanligt att även små städer och större samhällen har någon typ av bygghandel tillgänglig. Även verktyg som behövs för hemmasnickeri och dylikt hittar man hos en bygghandlare eller byggvaruhus. En fördel är att många av de större byggvaruhusen idag erbjuder sina kunder att handla online på deras webbplats och få sina varor levererade hem. Detta är fördelaktigt för den som bor en längre bit från byggvaruhuset eller kanske inte har tillgång till ett släp för att transportera hem sitt byggmaterial.