Tips för förbättrad miljö och säkerhet i byggprojekt

En anledning till många regler inom byggarbete är helt enkelt för att det är förenat med risker. De flesta arbetsolyckor sker på byggarbetsplatser. Närmare bestämt sker det dubbelt så många olyckor och sjukdomar bland byggnadsarbetare än hos andra yrkesgrupper. Här följer därför tre råd och tips för att förbättra byggarbetsplatsens miljö och säkerhet.

1. Kommunicera

Utan klar och tydlig kommunikation uppstår osäkerhet och missförstånd. Med bättre kommunikation blir inte bara arbetsplatsen säkrare utan också effektivare. Högre effektivitet avlönar sig i längden genom snabbare arbetstakt och minskad risk för omarbete. Se därför till att instruktioner är specifika och tydliga.

2. Informera

Byggarbete är ofta förenat med buller och oljud. Trots specifika regler om hur hög bullernivå som tillåts kan det vara en bra idé att informera de kringboende. Om ett bemanningsföretag ska anslutas till byggprojektet är det god idé att även informera dem om bullernivån. Studier visar att kringboendes toleransnivå för buller höjs om de informeras i förväg om hur länge bygget ska pågå.

3. Använda skyddsutrustning

Att använda skyddsutrustning kanske ses som ett av det mest grundläggande på en byggarbetsplats. Trots det visar studier på att varannan byggarbetare inte använder sin skyddsutrustning som hen borde. Finns det en rationell anledning såsom kostnader eller andra yttre hinder? Nej, skälen är vanligtvis att det känns jobbigt, onödigt eller opraktiskt.