Bygga garage – förebyggande åtgärder

Att bygga ett garage är ett ganska stort projekt. Här kommer en kort genomgång på några steg som omfattar att bygga en färdig produkt.

Det bästa är om du kan planera garaget så det ansluter till resten av ditt hus, det vill säga om du inte vill ha ett fristående garage. Det är också en fördel om det byggs utan insyn och i lä. Se också till så att det inte kan falla ner snö på taket från andra byggnader.

Ska du ha elektricitet i garaget måste du kontakta en elektriker som kan hjälpa dig med detta. Det gäller till exempel all belysning samt om du vill ha en kupe eller motorvärmare.

Att få rätt mått kan vara svårt om du inte har erfarenhet av att bygga garage. Därför rekommenderar vi att du tar hjälp av en byggfirma i detta avseende. Ett exempel är att om du har en fri räckvidd på 6 meter måste du ha minst 3 meter snövidd. Följer du inte detta kan du få stora problem i framtiden. Speciellt i ett land som har ett så hårt vinterklimat som Sverige.