Vad är egentligen en CE-märkning?

26 september, 2015

Det är inte alla som vet det, men det är nog säkerligen fler som känner igen det. Det är märkningen CE som vi pratar om och det är den märkningen som våra produkter har. Ni som vet vad det innebär har koll, och behöver inte läsa vidare, men för er som funderar på vad det egentligen betyder så tänkte vi berätta det för er här. För det lär inte vara första eller sista gången som ni har märkt av dessa två bokstäver i kombination!

Det handlar om kvalité
När vi pratar om en CE-märkning, speciellt då på byggprodukter, så betyder det att de har en viss prestanda. Det handlar om att produkterna omfattas av en standard eller på annat sätt har bedömts hålla europeisk teknisk kvalité. Denna märkning gäller i EU och med hjälp av dem så kan man avgöra huruvida produkten ifråga är anpassad för bruk inom den Europeiska Unionen.

Med den här märkningen så är det enklare att handla produkter. Det beror helt enkelt på att tillverkare har samma bedömningssystem när det gäller sina produkter, vilket betyder att en port gjord i Italien inte ska skilja sig från en port gjord i Sverige, om de båda är av samma typ och har en CE-märkning. I många fall så handlar det om att det är ett godkännande av produkter att ha den här märkningen, men det är inte alltid så. Det kan enbart handla om att produkten har beskrivits på ett enhetligt sätt mellan europeiska länder och att det är uppgifter som dessutom är trovärdiga.

Våra märkta garageportar och tillbehör har europeisk standard, så de är godkända att använda sig av på den europeiska marknaden. Det är med andra ord en pålitlighetsmärkning av produkter som gör att ni kan lita på att det är produkter av kvalité som levereras och dessutom skapade på ett sätt som är kutym i övriga Europa.