page_header

Teknik & Kvalitet

Att arbeta fram produkter som håller en hög kvalitet kräver att man använder sig av innovativ teknologi och kreativa lösningar på de utmaningar som man ställs inför. Att det dessutom görs i en automatiserad produktion garanterar att det kan replikeras i en strid ström, som samtidigt är noggrant övervakad för att se till att alla produkter som lämnar ”bandet” är så bra som vi garanterar dig att de är.

Allt produceras i samma fabrik: från råvara via delar till färdig produkt. Det borgar för hög leveranssäkerhet och kvalitetstestade produkter från en leverantör som tar ansvar för hela produktionskedjan.

Produktionslinjen är modern och högteknologisk, och består av högklassiga maskiner som alla bidrar till att skapa de produkter vi säljer. Att det dessutom finns ett avancerat övervakningssystem gör att produkternas kvalitet än mer kan säkerställas: varje enskild port, grind eller stängsel som lämnar fabriken kommer att vara hårt testad innan den når ditt hem.

Hållbarheten i portarna vi säljer kommer till stor del från hur vi bearbetar stålet: stålet som används hanteras på många olika sätt där det både förzinkas och pulverlackeras, allt för att det ska hålla högsta möjliga kvalitet och samtidigt ha ett snyggt utseende. Detta är vad som kallas ett DUPLEXsystem, där man helt enkelt bearbetat stålet med ett dubbelt skydd för ytan. Det är det som gör att produkter från Sandöporten håller så länge som de gör och att vi samtidigt kan lämna en garanti för det.

Dessutom tänker vi på miljön när vi framställer våra produkter. När stålet förzinkas kommer det inte att resultera i något spillvatten och den moderna processen med att pulverlackera materialet är miljövänlig tack vare ett datasystem som noggrant håller koll på användningen av kemiska komponenter.